27 de febrer, 2013

Tot el bosc...Tot el bosc... 
glaçat en una gota
el seu reflex

Todo el bosque... 
helado en una gota 
su reflejo

Per la dreta

Per la dreta,
primer raig de sol.
cristalls de glaç

Por la derecha,
primer rayo de sol.
cristales de hielo

25 de febrer, 2013

El vell roure
El vell roure
suporta la neu.
també la seva arrel...

El viejo roble
soporta la nieve.
también su raiz...

24 de febrer, 2013

Les gavines

Vent glaçat.
aplegades a la rotonda,
les gavines

Viento helado.
recogidas en la rotonda,
las gaviotas,

Els bassals


Els bassals  
encara glaçats;
el pigot busca parella

Los charcos  
todavía helados;
el pico busca pareja

Només els pals del caminant

Només els pals del caminant...
 i el cant d'un pigot

Solo los palos del caminante...
y el canto de un pito

20 de febrer, 2013

Encara no desglaça

Encara no desglaça.
gairebe no se sent
el rierol

Todavía no deshiela.
Casi no se oye
el arroyo

19 de febrer, 2013

Els pardals

Els pardals
busquen menjar a la ma.
les ungles curtes

Los gorriones
buscan comida en su mano.
las uñas, cortas

Cap a la tempesta

Cap a la tempesta.
menys flor als ametllers
a cada minut

Hacia la tormenta.
Menos flor en los almendros
a cada minuto

Comença el fred

Comença el fred.
m'acompanyen la merla...
i mitja lluna

Empieza el frio.
Me acompañan el mirlo...
y media luna

18 de febrer, 2013

Gralla un corb

Gralla un corb, 
solitari, al cel. 
A terra uns pardals

Grazna un cuervo, 
solo, en el cielo. 
En el suelo unos gorriones

Un fil de sang

Un fil de sang
L'esbarzer gronxa
les seves tiges

Un hilo de sangre.
El zarzal mece
sus largos tallos

Camí endavant

Camí endavant...
remor de cotxes
i el so d'un pica-soques

Camino adelante ...
rumor de coches
y el son de un picapinos

14 de febrer, 2013

Un llibre obert

Un llibre obert
sobre els seus genolls;
al carrer pluja

Un libro abierto
sobre sus rodillas;
en la calle llúvia

12 de febrer, 2013

A prop del poble

A prop del poble
uns lladrucs...
i el toc a mort

Cerca del pueblo
unos ladridos...
i el toque a muerto

11 de febrer, 2013

Un bernat pescaire

Un bernat pescaire
passeja per l'herba...
poc trànsit

Una garza real
pasea por la hierba...
poco tràfico

10 de febrer, 2013

Brota el boscBrota el bosc ...
i encara fa fred.
Matí de boira

Brota el bosque ...
y aún hace frío.
Mañana de niebla

09 de febrer, 2013

lluna menguant


lluna menguant.
tan sols un punt blanc 
a l'aurora.


luna menguante.
solo un punto blanco 
en la aurora.

He vist la teva cara


He vist la teva cara.
Els ulls en blanc,
pal•lidesa extrema,
i aquesta mandíbula... 
caiguda en un gest 
com de rialla sardònica,
com si em diguessis
“veus el que et puc fer,
no has de ser tu,
pot ser algú a qui estimis”

He vist la teva cara
i he pensat què podia fer,
he pensat que se me n'anava.
I m’ha espantat l’ impotència.
m’ha espantat la pèrdua,
m’ha espantat l’absència.
M’ha espantat  aquest mon 
injust fins el final dels finals.
Però no tu, no.
Tu no m’has espantat.

He vist la teva cara
i he somniat en tu,
en les pèrdues que m’has portat
i el desencís que has provocat.
He somniat en la Julia,
no nascuda i ja absent.
I en el mal que encara pots fer,
amb el teu rostre demacrat.
Però no t’he odiat, no.
A tu no t’he odiat.

He vist la teva cara,
i el dolor ha estat fulgurant,
però això no m’ha espantat,
ni el teu rostre demacrat
o els teus ulls en blanc.
Ni tan sols la mandíbula,
caiguda en un gest
com de somriure sardònic.
Res d’això no m’ha espantat,
no, tu no m’has espantat.

He visto tu cara.
Los ojos en blanco,
la palidez extrema, 
y esa mandíbula ...
caida en un gesto
como de risa sardónica,
como si me dijeras
"ves que puedo hacer,
no tienes por que ser tu,
puede ser alguien al que quieras"

He visto tu cara
y he pensado qué podía hacer,
he pensado que la perdía.
Y me ha asustado la impotencia,
me ha asustado la perdida,
me ha asustado la ausencia.
Me ha asustado este mundo
injusto hasta el final de los finales.
Pero no tu, no.
Tu no me has asustado.

He visto tu cara
y he soñado contigo,
en las perdidas que me has dado
y el desengaño provocado.
He soñado con Julia,
no nacida y ya ausente.
Y en el daño que aún puedes hacer,
en tu rostro demacrado.
Pero no te he odiado, no.
A ti no te he odiado.

He visto tu cara,
y el dolor ha sido fulgurante,
pero esto no me ha espantado,
ni tu rostro demacrado
o tus ojos en blanco.
Ni siquiera esa mandíbula,
caída en un gesto
como de sonrisa sardónica.
Nada de esto me ha asustado,
no, tu no me has asustado.

08 de febrer, 2013

al davant

llums d'emergència
al davant.
només quatre estels


luces de emergéncia
delante.
solo cuatro estrellas

vent glaçat


vent glaçat...
a la rotonda
la bandada de gavines

viento helado...
en la rotonda
la bandada de gaviotas

06 de febrer, 2013

sobre núvols rogencs

sobre els núvols rogencs
unes gavines
- camps de gebre

sobre las nubes rojizas
unas gaviotas
- campos de escarcha

lluïssor a les fulles


lluïssor a les fulles.
el camí torna 
a ser polsegós

brillo en las hojas.
otra vez el camino
polvoriento

núvols desfilats (2)


núvols trencats.
lliscar de fulles 
pel camí glaçat

nubes rotas.
deslizar de hojas
por el camino helado

Els seus fruits

El seus fruits

germinen al terra

- el pruner, mort


Ya brotan sus frutos

en el suelo

- el ciruelo, muerto

04 de febrer, 2013

núvols desfilats


núvols desfilats,
el sol darrera 
una alzina

nubes deshilachadas,
el sol detrás
de una encina

03 de febrer, 2013

Només vent aquesta nit

només vent aquesta nit
- de tant en tant...
lladrucs

Solo viento esta noche
- de vez en cuando...
ladridos

vent del nord


vent del nord... 

els ocells van i venen 
en silenci 


viento del Norte... 

los pájaros van y vienen 
en silencio

Als bassals glaçats


als bassals glaçats
branques atrapades.

vent de nit


en los charcos helados
ramas atrapadas.

viento nocturno

02 de febrer, 2013

sol i ombres


sol i ombres;
la boirina difumina
la serralada

sol y sombras;
la neblina difumina
la serranía

recargoladarecargolada
la ferida del bedoll.

blanc i negre


retorcida 
la herida del abedul.

blanco y negro

entre roig i groc


entre roig i groc
l'aigua clara del rierol

el pont, d'un ull

entre rojo y amarillo 
el agua clara del arroyo

el puente, de un ojo