30 de setembre, 2013

Sol d'estiu

Sol d'estiu.
només se sent la veu
de la cigala


Sol de verano.
Solo se oye la voz
de la cigarra

29 de setembre, 2013

Marinada

Marinada;
la papallona es para
a la tovallola

Brisa marina;
la mariposa para
en la toalla

Un raig de sol

Un raig de sol
travessa el camí.
fulles de falguera

Un rayo de sol
atraviesa el camino.
hojas de helecho

Passant sobre

Passant sobre
les línies de l'e-book...
una formiga

Pasando sobre
las líneas del e-book...
una hormiga

26 de setembre, 2013

El sol als ulls

El sol als ulls;
vola una papallona
blanca i negre


El sol en los ojos;

vuela una mariposa
blanca y negra

19 de setembre, 2013

Frescor als corriols

Frescor als corriols.
Al sol de migdia
els camins...

Frescor en las sendas.
Al sol de mediodía
los caminos...

El sol ja entra al bosc

El sol ja entra al bosc;
al marge del camí,
les falgueres

El sol ya entra en el bosque;
en el margen del camino,
los helechos

Els corriols

Els corriols 
ombrívols, el fang
a les bambes...

Los senderos
umbríos, el barro
en las bambas...

Gronxen les branques

Gronxen les branques -
a les fulles del pruner 
el sol vermell

Se mecen las ramas -
en las hojas del ciruelo
el sol rojo

08 de setembre, 2013

L'albada en calma

L'albada en calma;
tan sols olor de romaní
i el caminant 

La aurora en calma;
solo olor a romero
y el caminante

01 de setembre, 2013

El cel seré

El cel serè
després de tanta pluja;
s'aixecarà el blat?

El cielo limpio
después de tanta lluvia;
se levantará el trigo?

Fan onades

Fan onades 
les espigues de blat;
els gallarets...


Van ondulando

las espigas de trigo;
las amapolas...

Es tapa el cel

Es tapa el cel.
remoregen l'aigua
i les  esquelles

Se va nublando.
rumorean el agua
y los cencerros