28 de juny, 2015

De branca en branca

De branca en branca
un petit esquirol;
se'n va el corb

De rama en rama
una pequeña ardilla;
se marcha el cuervo

Veus d'ocells


Veus d'ocells.
tremolor a les fulles
del bedoll

Voces de pàjaros.
El temblor en las hojas 
del abedul