30 d’abril, 2014

Pluja nocturna

Pluja nocturna;
Encara brilla el sol
sobre les flors

Lluvia nocturna;
el brillo del sol aun
sobre las flores

Desprès dels comentaris de Gorka, i una mica de reflexió, el haiku queda re-escrit com segueix. Gràcies Gorka

Pluja nocturna;
brilla el sol a l'aigua,
sobre les flors

Lluvia nocturna;
brilla el sol en el agua,
sobre las flores

Al camí

Al camí, brillo de flors i...
de ceràmica trencada

En el camino, brillo de flores y...
de cerámica rota

Floreix el bosc

Floreix el bosc;
fresca a la pell
la pluja d'ahir

Florece el bosque;
fresca sobre la piel
la lluvia de ayer

Una, l'altre

Una, l'altre;
dues merles tornant-se
amb el menjar

Uno, ahora otro;
dos mirlos turnandose
com la comida

28 d’abril, 2014

Corriol ombrivol

Corriol ombrívol
per tota companyia...
pu-put, pu-put

Sendero umbrío;
por toda compañía...
pu-put, pu-put

Pluges de primaveraPluges de primavera...
les fulles recullen l'aigua

Lluvias de primavera...
las hojas recogen el agua

Les flors brillen

Les flors brillen.
el cant d'un ocell
aquí i allà

Brillo en las flores.
el canto de un pàjaro
aquí y allá

En silenci

En silenci.
plugim primaveral
sobre els bassals

En silencio.
Llovizna primaveral
sobre los charcos

18 d’abril, 2014

Primeres processons

Primeres processons,
les erugues creuen el camí

Primeras procesiones,
las orugas cruzan el camino

A trenc d'alba

A trenc d'alba
a l'aire sols refilets;
ningú al camí

Al alba, en
el aire solo trinos,
nadie en el camino

16 d’abril, 2014

Un, dos,

Un, dos,
tres puputs passen cridant...
el quarts en silenci

Uno, dos, 
tres puput pasan gritando... 
el cuarto en silencio

Ningú per veure

Ningú per veure
l'esclat de la primavera¡
Canten els ocells

Nadie que vea
el brillo primaveral¡
Cantan los pájaros

10 d’abril, 2014

Ningú al camí

Ningú al camí
vorejat d'alzines;
violetes de bosc

Nadie en el camino
bordeado de encinas;
violetas de bosque

Dia de festa

Dia de festa;
el pruner vermell...
ara és blanc

Día de fiesta
el ciruelo rojo...
ahora es blanco

Tarda de vent

Tarda de vent;
els solcs de l'hort
sembrats de flors

Tarde ventosa;
los surcos del huerto
sembrados de flores

06 d’abril, 2014

Aquí, allà...

Flor de colza.
el cant del rossinyol
 aquí, allà...

Flor de colza.
el canto del ruiseñor
aquí, allá... 

Flor de colza

Flor de colza;
al perfil muntanyós
una antena...

Flor de colza;
en el perfil montañoso
una antena...

A trenc d'alba

A trenc d'alba;
brillantor de rosada
a la flor de colza

Amanecer;
el brillo del rocío
en la flor de colza