06 d’abril, 2014

Aquí, allà...

Flor de colza.
el cant del rossinyol
 aquí, allà...

Flor de colza.
el canto del ruiseñor
aquí, allá... 

4 comentaris:

Pots deixar el teu comentari aquí.