29 de desembre, 2013

No espero ni desitjo


No espero ni desitjo.
No somio, ja no.
El temps és el que és

i no hi sóc viu per viure’l.
Dies d’obligacions i deures,
senyals perduts i insignificants,
sense cap importància per ningú.
Vols viure’l, tu?
No vull pas ser jo
qui un dia i un altre 
senti el somni com la vida, 
senti el somni com real.

Dies festius, de dolor amagat
Temps d’engany artificial.
Tot i així bon Nadal

Peles tirades

Peles tirades.
De la boira, esquelles
i el cant d'un gall

Mondas tiradas.
de la niebla cencerros
y el canto de un gallo

Ja desglaça

Ja desglaça
el rostoll als camps.
la veu d'un picot

Ya deshiela
el rastrojo en los campos.
la voz de un pico


http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/ocells/picot.htm

24 de desembre, 2013

Ben arrenglerades

Ben arrenglerades,
set cadires de bar guarden,
taronges,
la barra oblidada.
Espai de records
i secrets mai dits.
Espai d’enyors i oblits.
Set cadires de bar,
taronges com ocàs de tardor,
en la seva buidor guarden
memòria de temps de plors,
memòria de dies i nits
d’amor i desamor.
Ben arrenglerades,
set cadires de bar guarden,
taronges,
la barra oblidada.

Bien alineadas,
siete sillas de bar guardan,
naranjas,
la barra olvidada.
Espacio de recuerdos 
y secretos nunca explicados.
Espacio de añoranzas y olvidos.
Siete sillas de bar,
naranjas como ocaso otoñal,
en su solitud guardan
memoria de tiempos de lágrimas,
memoria de días y noches
de amores y desamores.
Bien alineadas,
siete sillas de bar guardan,
naranjas,
la barra olvidada.

Remor de conversa

Remor de conversa.
Al voltant d’una taula,
cinc avis parlant
de les seves vides.
Cinc veus, entrecreuades
amb la seva memòria.
Cada un d’ells
amb la seva història.
Remor de fons
d’un diumenge a la tarda.
La veu de la memòria,
la veu de l’edat del mon.

Rumor de conversaciones.
Alrededor de una mesa,
cinco ancianos hablando
de sus vidas.
Cinco voces, entrecruzadas
con su memoria.
Cada uno de ellos
con su història.
Rumor de fondo
una tarde de domingo.
La voz de la memoria,
la voz de la edad del mundo.

22 de desembre, 2013

Darreres llums

Darreres llums
als cims nevats;
al cel, deixants

Ultimas luces
en las cimas nevadas;
En el cielo, estelas

19 de desembre, 2013

Un somriure

Un somriure
al rostre congestionat.
fred de tardor

Una sonrisa
en el rostro congestionado.
frio otoñal

18 de desembre, 2013

Volen en cercles

Volen en cercles
al cel de novembre,
els parapents

Vuelan en círculos
en el cielo de noviembre,
los parapentes

Aquest matí

Aquest matí
no se sent la riera;
cauen les fulles

Esta mañana
no se oye la riera;
caen las hojas

17 de desembre, 2013

Al camp sembrat

Al camp sembrat
una taca blanca.
banda de gavians

En el sembrado
una mancha blanca.
banda de gaviotas

Aixeca el sol

Aixeca el sol.
al marge del camp
grana rosada

Levanta el sol.
en el margen del campo
grana rosada

02 de desembre, 2013

Als troncs caiguts

Als troncs caiguts
brilla la glaçada.
gralla un ocell

En los troncos caídos
brilla la helada.
el graznido de un pájaro

28 de novembre, 2013

Tanta calor...

Tanta calor...
cap per avall, no
s'enlaira la mosca

Tanto calor...
boca abajo, no
puede volar la mosca

El vol pausat

El vol pausat
de l'àliga al cingle;
horitzó nevat 

El lento vuelo
del águila en el risco;
horizonte nevado

24 de novembre, 2013

Primeres neus

Primeres neus a l'horitzó. 
Aquí el sol intens


Primeras nieves en el horizonte.

Aquí el sol intenso

Mitja tardor

Mitja tardor.
el vol sense força
de la papallona

Mediado otoño.
el vuelo sin fuerza
de la mariposa

Vent de tardor

Vent de tardor;
al carrer, abrics i
vidres entelats

Viento otoñal;
en la calle, abrigos y
cristales empañados

17 de novembre, 2013

Brisa als bedolls

Brisa als bedolls;
al canyissar s'amaguen 
ànecs collverd

Brisa en los álamos;
en el carrizal se esconden
patos de collar

Matí de tardor

Matí de tardor.
al filat, nomès 
una rosa blanca

Mañana de otoño.
en la alambrada, solo
una rosa blanca

Sol de tardor

Sol de tardor;
al cel aguaita immòbil 
el xoriguer

Sol de otoño;
en el cielo espera inmobil
el cernícalo

10 de novembre, 2013

Encara baix

Encara baix
el sol de tardor; batre
d'ales al bosc

Aún bajo el
sol de otoño; batir 
de alas en el bosque

Una imatge

Una imatge.
Uns segons.
Tan sols això va estar 
la teva vida.
Un dolor no controlat,
les preses i crits
i un paper signat
que pugues justificar
la teva inexistència.
I el record...
Una imatge,
uns segons,
i no vas poder esser.

Una imagen.
Unos segundos.
Solo eso fué
tu vida.Un dolor no controlado,
las prisas i gritos
i un papel firmado
que pudiera justificar
tu inexistencia.
Y el recuerdo...
Una imagen,
unos segundos
y no pudiste ser.

Vas poder esser una companya

Vas poder esser una companya
i avui només et puc pensar.
Avui només sé
el meu desig de tu.
Quina vida ens espera ¡
El teu creixement,
el teu amor i desig de vida...
Vas poder ser una filla estimada,
però et vas convertir
en un somni esfereïdor.
Vas ser i no ser,
en un instant.

Pudiste ser una compañera
y hoy solo te puedo pensar.
Hoy solo se 
mi deseo de ti.
¡ Que vida nos espera ¡
Tu crecimiento,
tu amor y deseo de vida...
Pudiste ser una hija amada,
pero te convertiste 
en un sueño aterrador.
Fuiste i no fuiste
en un instante.

29 d’octubre, 2013

Tardor al bosc

Tardor al bosc;
la roca caiguda
plena de molsa

Otoño en el bosque;
La roca caída
cubierta de musgo

24 d’octubre, 2013

Vent de tardor


Vent de tardor;
ja ha madurat el fruit
de l'arboç

Viento otoñal; 
ya maduró el fruto 
del madroño 

Nova albada

Nova albada;
els llums de colors
de l'ambulància

Nueva aurora;
las luces de colores
de la ambulancia

23 d’octubre, 2013

Avellanes verdes

Avellanes verdes
al sol de migdia.
la ombra allargada..

Avellanas verdes
al sol de mediodía.
la sombra alargada...

13 d’octubre, 2013

Lenta caiguda

Lenta caiguda
d'una fulla de roure...
ara remunta ¡

Lenta caída
de una hoja de roble...
ahora remonta ¡

Calitja a l'aire

Calitja a l'aire.
als camps verdeja
el panís

Calina en el aire.
en los campos verdea
el panizo


Frescor de tardorFrescor de tardor;
la pluja d'ahir,
a les fulles

Frescor otoñal;
la lluvia caida ayer,
en las hojas

08 d’octubre, 2013

Rastres de gos

Rastres de gos
i de senglar. La mort 
al aguait

Rastros de perro
y jabalí. La muerte
al acecho

Trenca un gall

Trenca un gall
el silenci del bosc...
trets a l'alba

Rompe un gallo
el silencio del bosque...
tiros al alba

06 d’octubre, 2013

Albada al bosc

Albada al bosc.
travessa el camí
l'esquirol vermell

Alba en el bosque
atraviesa el camino
la ardilla roja

02 d’octubre, 2013

Avellanes verdes

Avellanes verdes;
la veu de la cigala
a migdia


Avellanas verdes;

la voz de la cigarra
a mediodía

Vida laboral

Vida laboral;

pela de taronja

ja expremuda


Vida laboral;

piel de naranja

ya exprimida

30 de setembre, 2013

Sol d'estiu

Sol d'estiu.
només se sent la veu
de la cigala


Sol de verano.
Solo se oye la voz
de la cigarra

29 de setembre, 2013

Marinada

Marinada;
la papallona es para
a la tovallola

Brisa marina;
la mariposa para
en la toalla

Un raig de sol

Un raig de sol
travessa el camí.
fulles de falguera

Un rayo de sol
atraviesa el camino.
hojas de helecho

Passant sobre

Passant sobre
les línies de l'e-book...
una formiga

Pasando sobre
las líneas del e-book...
una hormiga

26 de setembre, 2013

El sol als ulls

El sol als ulls;
vola una papallona
blanca i negre


El sol en los ojos;

vuela una mariposa
blanca y negra

19 de setembre, 2013

Frescor als corriols

Frescor als corriols.
Al sol de migdia
els camins...

Frescor en las sendas.
Al sol de mediodía
los caminos...

El sol ja entra al bosc

El sol ja entra al bosc;
al marge del camí,
les falgueres

El sol ya entra en el bosque;
en el margen del camino,
los helechos

Els corriols

Els corriols 
ombrívols, el fang
a les bambes...

Los senderos
umbríos, el barro
en las bambas...

Gronxen les branques

Gronxen les branques -
a les fulles del pruner 
el sol vermell

Se mecen las ramas -
en las hojas del ciruelo
el sol rojo

08 de setembre, 2013

L'albada en calma

L'albada en calma;
tan sols olor de romaní
i el caminant 

La aurora en calma;
solo olor a romero
y el caminante

01 de setembre, 2013

El cel seré

El cel serè
després de tanta pluja;
s'aixecarà el blat?

El cielo limpio
después de tanta lluvia;
se levantará el trigo?

Fan onades

Fan onades 
les espigues de blat;
els gallarets...


Van ondulando

las espigas de trigo;
las amapolas...

Es tapa el cel

Es tapa el cel.
remoregen l'aigua
i les  esquelles

Se va nublando.
rumorean el agua
y los cencerros

28 d’agost, 2013

El cel seré

El cel serè;
la pluja d'ahir als arbres,
i la brisa...

Cielo sereno;
la lluvia de ayer en los árboles,
i la brisa ...

22 d’agost, 2013

Frescor matinal

Frescor matinal,
dos corbs foragiten
un aligot

Frescor matinal,
dos cuervos ahuyentan
un ratonero

21 d’agost, 2013

El primer raig

el primer raig
brillant a la barana...
volen dues tórtores

el primer rayo
brillando en la baranda...
vuelan dos tórtolas

Migdia plujós

Migdia plujós;
copulen dues tórtores
al cablejat

Mediodía lluvioso;
copulan dos tórtolas
en el cableado

20 d’agost, 2013

Sobre el muret

Sobre el muret
camina una cuereta;
un clapoteig...

Sobre el murete
camina una cuereta;
un chapoteo...

Hort silenciós

Hort silenciós;
una rere l'altre marxen
dues merles

Huerto silencioso;
Uno tras otro marchan
dos mirlos

18 d’agost, 2013

Ànec coll verd

Ànec coll verd
cercant el menjar...
potes enlaire

Anade real
buscando la comida
patas arriba...

Rosada nova

Rosada nova
a la  flor groga...
és una aranya ¡

Rocío nuevo;
en la flor amarilla...
es una araña ¡

15 d’agost, 2013

Joc d'orenetes

Joc d'orenetes
amb el vent, remor
de veus i tórtores

Juego de golondrinas
con el viento, rumor
de voces y tórtolas

Tija flexible

Tija flexible
de falguera... va i ve
al rierol

Tallo flexible
del helecho; va i viene
en el arroyo

07 de juliol, 2013

Llum de bosc

Llum de bosc:
ombres... i tants colors
als seus raigs!

Luz de bosque:
sombras... y tantos colores
en sus rayos!

Gronxa el xiprer

Gronxar del xiprer
davant les nuvolades.
remor de cotxes

Balancear del ciprés
ante los nubarrones.
rumor de coches

Reflexos de sol

Fils de seda
travessen el camí...
reflexos de sol

Hilos de seda
cruzan el camino...
reflejos de sol

Matí de juliol

Matí de juliol;
omplen el sotabosc
paranys de seda

Mañana de Julio;
llenan el sotobosque
trampas de seda

01 de juliol, 2013

Capvespre blau

Capvespre blau;
el vol de les cigonyes
al cel serè

Atarceder azul;
el vuelo de las cigueñas
en un cielo sereno

23 de juny, 2013

Encendre les Fonts 2013
Arribant a les 7 Fonts, la remor de l'aigua sortint dels seus brocs ja refresca la nit d'estiu. D'aquest estiu que tot just comença i es promet càlid. L'aigua fresca i brillant, impulsiva i adaptable a l'entorn, però al mateix temps amb força imparable, s'obre pas entre roques i arbres amb rieres i rierols, i traça camins secrets sota terra fins arribar, avui com cada dia, en aquest parc meravellós del que gaudim sense estridències.


Remor d'aigua
entre arbres i pedres...

a les 7 fonts.


Aquesta terra ferma, ben arbrada; espai d'enyors i malenconies, amb racons i raconets per xerrar, descansar o jugar i, per què no, estimar i ser estimat. Acompanyat pel brogit de l'aigua i les fulles, de pardals o pit-roigs, l'aire fresc que per tot arreu s'escola amb suavitat i persistència no evita que ens trobem aquí aquesta nit, en aquestes fonts gairebé abandonades a l'hivern i visitades en soledat a la primavera. En aquest espai natural tan estimat.


Brisa d'estiu;

brunzit de fulles i aigua
la nit del foc


I el foc... el foc d'aquesta nit de juny. Foc que ens acompanya sempre, que portem a dins cadascú dels que hem vingut avui i també els absents. Aquest foc que homes i dones d'aquest mon duem al cor i, de tant en tant, molt de tant en tant, deixem anar. Viu i ardent, pur en la seva essència, transformador. S'encén el foc a poc a poc, aquí i allà, a cada esglaó i racó del parc, envoltat d'aire i aigua. Amb una espelma al cor, d'una en una cada llàntia és presa, cada racó il•luminat... fins a encendre les Fonts.


Nit de juny.

il•luminada la foscor
pel foc dels cors11 de juny, 2013

Cel encalmat


Cel encalmat
només una fulla es mou...
un saltamartí ¡

Cielo calmado
solo una hoja se mueve...
un saltamontes ¡

Passa un núvol

Passa un núvol;
mentre va caminant
plou rosada

Pasa una nube;
mientras va caminando
llueve rocío

09 de juny, 2013

Sortint el sol

Sortint el sol;
als bassals els núvols...
i el caminant

Saliendo el sol;
en los charcos las nubes...
y el caminante

Volen baixos

Volen baixos;
a la muntanya avança
l’ombre dels núvols

Vuelan bajos;
en la montaña avanza
la sombra de nubes

02 de juny, 2013

Matí de boira

Matí de boira.
al blat quasi verd
canta un ocell

Mañana de niebla.
en el trigo casi verde
canta un pájaro

Camps de blat

Camps de blat;
el cant d’un ocell
des de la boira

Campos de trigo;
el canto de un pájaro
desde la niebla

Animada disputa

Se sent com discuteixen;
a la teulada
unes garses...

Se oye como discuten;
en el tejado
unas urracas...

Quan arriba a la bassa

Quan arriba a la bassa,
chap, chap, dues granotes  
a l'aigua

Cuando llega a la balsa,
chap, chap, dos ranas 
saltan al agua

Sender difícil

La duresa del camí...
a la bassa dos peixos vermells

La dureza del camino...
en la balsa dos peces rojos

01 de juny, 2013

Canta un puput

Canta un puput,
mou les branques...
l'esquirol vermell

Canta un puput,
agita las ramas...
la ardilla roja

27 de maig, 2013

Camí de bosc


Camí de bosc;
l’aire i el sol...
!plou rosada¡

Camino de bosque;
el aire y el sol...
!llueve rocío¡

26 de maig, 2013

Nit d'insomniNit d’insomni.
en la foscor
el rossinyol...

Noche de insomnio.
en la oscuridad
el ruiseñor...

21 de maig, 2013

Canten els ocells

Canten els ocells;
al corrent d’aigua...
els remolins

Cantan los pájaros;
en la corriente de agua...
los remolinos

Primer de maig

Primer de maig;
encara el Montseny
emblanquinat

Uno de mayo;
todavía el Montseny
emblanquecido

D'un camp a l'altre

D’un camp a l’altre,
un rastre de llimacs
creua el camí

De un campo a otro,
un rastro de babosas
cruza el camino