15 de novembre, 2014

Ikebana

Ikebana creat per Maria Teresa Riera
(Sant Julià de Vilatorta)


Ikebana;
els colors de tardor
sortint de l'aigua

Ikebana;
los colores de otoño
saliendo del agua

Va clarejant

Va clarejant;
a l'altre horitzó
la lluna plena

Amaneciendo;
en el otro horizonte
la luna llena

06 de novembre, 2014

Fred tardorenc


Fred tardorenc;
en sortir del túnel...
la lluna plena

Frío de otoño;
al salir del tunel...
la luna llena

02 de novembre, 2014

Nit de pluja

Nit de pluja,
ja va envermellint
el bambú sagrat

Noche de lluvia;
ya va enrojeciendo
el bambú sagrado

Alba rosada


Alba rosada;
vermell a la paret...
de Vinya verge

Alba rosada;
el rojo en la pared...
de Viña virgen

El sol neixent

El sol neixent.
el caminant segueix
el cant dels ocells

El sol naciente.
el caminante sigue
el canto de los pàjaros

Matí d'estiu

Matí d'estiu;
l'ombra d'un aguilot
al camp de soja

Mañana estival;
la sombra de un busardo
sobre la soja