29 de desembre, 2013

No espero ni desitjo


No espero ni desitjo.
No somio, ja no.
El temps és el que és

i no hi sóc viu per viure’l.
Dies d’obligacions i deures,
senyals perduts i insignificants,
sense cap importància per ningú.
Vols viure’l, tu?
No vull pas ser jo
qui un dia i un altre 
senti el somni com la vida, 
senti el somni com real.

Dies festius, de dolor amagat
Temps d’engany artificial.
Tot i així bon Nadal

Peles tirades

Peles tirades.
De la boira, esquelles
i el cant d'un gall

Mondas tiradas.
de la niebla cencerros
y el canto de un gallo

Ja desglaça

Ja desglaça
el rostoll als camps.
la veu d'un picot

Ya deshiela
el rastrojo en los campos.
la voz de un pico


http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/ocells/picot.htm

24 de desembre, 2013

Ben arrenglerades

Ben arrenglerades,
set cadires de bar guarden,
taronges,
la barra oblidada.
Espai de records
i secrets mai dits.
Espai d’enyors i oblits.
Set cadires de bar,
taronges com ocàs de tardor,
en la seva buidor guarden
memòria de temps de plors,
memòria de dies i nits
d’amor i desamor.
Ben arrenglerades,
set cadires de bar guarden,
taronges,
la barra oblidada.

Bien alineadas,
siete sillas de bar guardan,
naranjas,
la barra olvidada.
Espacio de recuerdos 
y secretos nunca explicados.
Espacio de añoranzas y olvidos.
Siete sillas de bar,
naranjas como ocaso otoñal,
en su solitud guardan
memoria de tiempos de lágrimas,
memoria de días y noches
de amores y desamores.
Bien alineadas,
siete sillas de bar guardan,
naranjas,
la barra olvidada.

Remor de conversa

Remor de conversa.
Al voltant d’una taula,
cinc avis parlant
de les seves vides.
Cinc veus, entrecreuades
amb la seva memòria.
Cada un d’ells
amb la seva història.
Remor de fons
d’un diumenge a la tarda.
La veu de la memòria,
la veu de l’edat del mon.

Rumor de conversaciones.
Alrededor de una mesa,
cinco ancianos hablando
de sus vidas.
Cinco voces, entrecruzadas
con su memoria.
Cada uno de ellos
con su història.
Rumor de fondo
una tarde de domingo.
La voz de la memoria,
la voz de la edad del mundo.

22 de desembre, 2013

Darreres llums

Darreres llums
als cims nevats;
al cel, deixants

Ultimas luces
en las cimas nevadas;
En el cielo, estelas

19 de desembre, 2013

Un somriure

Un somriure
al rostre congestionat.
fred de tardor

Una sonrisa
en el rostro congestionado.
frio otoñal

18 de desembre, 2013

Volen en cercles

Volen en cercles
al cel de novembre,
els parapents

Vuelan en círculos
en el cielo de noviembre,
los parapentes

Aquest matí

Aquest matí
no se sent la riera;
cauen les fulles

Esta mañana
no se oye la riera;
caen las hojas

17 de desembre, 2013

Al camp sembrat

Al camp sembrat
una taca blanca.
banda de gavians

En el sembrado
una mancha blanca.
banda de gaviotas

Aixeca el sol

Aixeca el sol.
al marge del camp
grana rosada

Levanta el sol.
en el margen del campo
grana rosada

02 de desembre, 2013

Als troncs caiguts

Als troncs caiguts
brilla la glaçada.
gralla un ocell

En los troncos caídos
brilla la helada.
el graznido de un pájaro