26 de setembre, 2014

Cants d'ocells

Cants d'ocells;
a la roureda madura
dues papallones

Trinos de pàjaros;
en el robledal maduro
dos mariposas

21 de setembre, 2014

Vent d'estiu

Vent d'estiu,
la remor de fulles
i d'unes veus

Viento de estío;
el rumor de las hojas
y de unas voces

11 de setembre, 2014

Primeres llums

Primeres llums;
pasturant al camp...
unes cigonyes

Primeras luces;
pastando en el campo...
unas cigüeñas

07 de setembre, 2014

Pluja d'estiu

Pluja d'estiu.
una veu que canta
a dins del Temple

Lluvia estival.
una voz que canta
dentro del Templo

Finals d'estiu

Finals d'estiu.
amb el quart creixent,
remor de pluja

Fin del verano.
con el cuarto creciente,
rumor de lluvia