30 de març, 2014

Reviu el bosc

Reviu el bosc;
Comença el reclam el
pigot verd

Revive el bosque;
Empieza el reclamo el
pito real

Finals d'hivern

Finals d'hivern.
Al mig del pas, al sol,
penja una aranya

Final de invierno.
En medio del paso, al sol,
cuelga una araña

29 de març, 2014

Pruner vermell

Pruner vermell.
als solcs de l'hort
totes les flors

Ciruelo rojo.
en los surcos del huerto
todas las flores

23 de març, 2014

Ulls brillants

Ulls brillants, tos
i mucositat;
i el cel tan blau¡

Ojos brillantes,
tos y mucosidad;
y el cielo tan azul¡

Comença el picar

Comença el picar
del picot verd.
matí de sol

Empieza el picar
del pico real.
mañana de sol

16 de març, 2014

Sol del matí

Sol del matí.
al pruner vermell
flors i abelles

Sol matinal.
En el ciruelo rojo
flores y abejas

Emmudeix el rallye

Emmudeix el rallye;
els cants d'un pigot i una merla

Enmudece el rallye;
los cantos de un pico y un mirlo.

04 de març, 2014

Es va escalfant ...

Es va escalfant el terra.
Motor d'ultralleuger
a la boira alta

Se calienta la tierra.
Motor de ultraligero
en la niebla alta

Recolza ...

Recolza el teu pesar
a la meva espatlla.
Lluna plena


Recuesta tu

pesar en mi espalda . 
Luna llena

02 de març, 2014

Camp de naps

Camp de naps.
es desfà la gebrada;
fulles roges

Campo de nabos.
se deshace la escarcha;
las hojas rojas

Gebre als camps

Gebre als camps;
es desfan uns deixants...
entre sol i lluna

Escarcha en los campos;
se deshacen estelas..
entre sol y luna

Lluna i sol

Lluna i sol a la vista;
al mig uns deixants s'esvaeixen

Luna y sol a la vista;
en medio se deshacen estelas