25 de febrer, 2024

sol matinal

sol matinal

fugen quatre senglars

pel camp gebrat


sol matinal

huyen cuatro jabalies

por el campo escarchado

 

escampa

escampa
amb les ales esteses
corren les oques

escampa
con las alas abiertas
corren las ocas

24 de febrer, 2024

toquen a morts

toquen a morts

canta des de la creu

un estornell


toque de muertos

canta desde la cruz

un estornino


23 de febrer, 2024

un raucar

un raucar -

en el fred del matí

xiscla un gamarús


un croar -

en el frío matutino

chilla un cárabo


envoltat pel cant

envoltat pel cant

dels picots verds

sol en el gebre


rodeado por el canto

de los pitos reales

sol en la escarcha

17 de febrer, 2024

sobre la boira

sobre la boira

plana un aligot

lluna de dia


sobre la niebla

planea un busardo

luna de dia