31 de maig, 2014

Parlant de haiku

Parlant de haiku
al jardí; en els matolls
es mouen merles

Hablando de haiku
en el jardín; en las matas
se mueven mirlos

Grogueja el blat

Grogueja el blat;
sota els núvols grisos...
vuit voltors

Madura el trigo;
bajo las nubes grises...
ocho buitres

11 de maig, 2014

Ombres al camí

Ombres al camí;
un esquirol de branca en branca

Sombras en el camino;
una ardilla de una rama a otra

No han tornat

No han tornat
les merles; a l'avet
nien garses

No han vuelto
los mirlos; en el abeto
anidan urracas

Olor de pluja

Olor de pluja.
els til·lers encara 
sense flor

Olor a lluvia.
los tilos todavía
sin florecer

Cel terra

Foto JA Mencos

Cel i terra
a la superfície.
també una església

Cielo y tierra
en la superficie.
también una iglesia

Un aligot

Foto JA Mencos

Un aligot
puja en espiral;
meandres al riu

Un ratonero
asciende en espiral;
meandros del rio

03 de maig, 2014

Més a prop...

Més a prop el so de la riera.
alça el vol un bernat pescaire

Más cerca el sonido de la riera.
se alza una garza real

01 de maig, 2014

Enfocant...


Enfocant les falgueres...
el so d'un peix a l'aigua

Enfocando los helechos...
el ruido de un pez en el agua

APRENENTATGE CONTINUAT

APRENENTATGE CONTINUAT

Cada dia que passa me n’adono que encara estic aprenent a gaudir de la natura. Ahir mateix, com gairebé cada festiu, vaig sortir de matinada, quan encara no hi ha gairebé ningú als carrers, en un diumenge que es prometa assolellat, a fer una caminada tot sol. I em vaig sorprendre de la quantitat de coses que em continuen cridant l’atenció, com si mai no les hagués vistes.

La llum de l’alba treu brillants espurnes a la rosada en els camps de blat, donant als diversos tons del verd una lluentor especial. Mes enllà, els grocs de la colza, en la seva plenitud, voregen el camí per la dreta, i per l’esquerre es barregen falguera i argelaga amb algun espantalops i les violetes de bosc.

Ningú al camí
vorejat d'alzines;
violetes de bosc

No hi ha lloc per distreure’s. Cada minut, cada segon, aporta la seva sorpresa. El cucut, tan car de veure, que canta el seu retorn per primavera, el picot verd, que alterna el seu cant amb el repic sobre els troncs, a la busca de parella o la merla que es prodiga amb els seus refilets per cridar l’atenció. Una explosió de vida que omple els sentits.

M’agrada, en aquestes sortides, recollir impressions, instants viscuts, irrepetibles o mes ben dit, no reproduïbles. Per això totes les meves passes van sempre acompanyades per una càmera de fotos per captar aquests instants. Com sempre passa, però, el millor és allò que no es pot recollir per col•leccionar.

Enfocant les falgueres...
el so d'un peix a l'aigua

Cada día que pasa me doy cuenta de que todavía estoy aprendiendo a disfrutar de la naturaleza. Ayer mismo, como casi cada festivo, salí al amanecer, cuando aún no hay casi nadie en las calles, en un domingo que prometía ser soleado, a caminar un rato yo solo. Y me sorprendí de la cantidad de coses que me continúan llamando la atención, como si no las hubiera visto nunca.

La luz del alba proporciona un brillo especial al rocío en los campos de trigo, dando a los diferentes tonos del verde un resplandor singular. Más allá, el amarillo de la colza, en su plenitud, bordea el camino por la derecha, y por la izquierda se entremezclan helechos y aulaga con algún espantalobos y las violetas de bosque.

Nadie en el camino
bordeado de encinas;
violetas de bosque

No hay lugar a la distracción. Cada minuto, cada segundo, aporta la sorpresa. El cuco, tan difícil de encontrar, que canta su regreso por primavera, el pito real que alterna su canto con el repique sobre los troncos, buscando pareja, o el mirlo que se prodiga con sus trinos para llamar la atención. Una explosión de vida que llena los sentidos.

Me gusta, en estas salidas, recoger impresiones, instantes especiales vividos, irrepetibles, o mejor dicho no reproducibles. Por eso, en todas mis salidas me acompaña la cámara de fotos para captar esos instantes. Pero, como siempre pasa, lo mejor es aquello que no se puede recoger para coleccionar.

Enfocando los helechos...
el ruido de un pez en el agua